Sửa chữa và bảo dưỡng

Sửa chữa và bảo dưỡng

03/07/2021 9:45:34 AM | 234

1/ Nhận xe:

Kiểm tra tình trạng xe

Thông báo lỗi (nếu có)

Báo giá, thời gian giao trả

Lưu thông tin khách hàng, xe, phụ tùng thay thế ( nếu có) … vào sổ, phiếu

2/ Bảo dưỡng:

Kiểm tra phụ tùng thay thế sẵn sàng?

Vệ sinh, bôi trơn dây phanh, dây đề, căn chỉnh má phanh

Vệ sinh, bôi trơn cổ phốt, trục giữa, moay-ơ trước sau

Kiểm tra bề mặt lốp, đo – bổ sung áp suất lốp

Vệ sinh, bôi trơn xích líp, củ đề.

Kiểm tra sự ổn định ghi đông, chân chống, cọc yên…

3/ Trả xe:

Trong quá trình thực hiện nếu phát sinh thời gian, phải thông báo cho khách biết

Yêu cầu khách hàng kiểm tra xe và bình chọn sự hài lòng trước khi ra về.

Sản phẩm nổi bật

Sản phẩm giảm giá

 Đăng ký báo giá