Bảng giá dịch vụ xe đạp

Bảng giá dịch vụ xe đạp

03/07/2021 9:45:34 AM | 367
BẢNG GIÁ DỊCH VỤ XE ĐẠP
STT Tên Dịch vụ Chi tiết  Đơn vị   Giá (VND)x1000     Thời gian
     ( phút)
 T2 - T6   T7, CN 
1

Bảo dưỡng toàn bộ xe

Phanh cơ  xe   150  150     60 - 90
Phanh dầu  xe  150  150  
2

Lắp mới xe đập hộp 

   xe   100  150     15 - 30
3

Chỉnh phanh trước hoặc sau 

   phanh  Miễn phí  Miễn phí      5 - 10
4

Đổ dầu phanh trước hoặc sau 

   phanh   180  200     10 - 20
5

Chỉnh đề trước hoặc sau 

   bộ đề   Miễn phí  Miễn phí      5 - 10
6 Cân vành Cacbon    vành   70  80  
7

Cân vành nhôm

   vành   40  50      10 - 30
8 Vỗ, nắn vành     vành   100  100   Hôm sau trả  
9

Thay săm, lốp 

   bánh   10  20         5
10

Thay líp, xích 

   bộ   20  30      10 - 15
11 Thay đùi đĩa     bộ    20  30      15 - 30
12 Thay trục giữa     trục   20  30      20 - 35
13 Thay bi    ổ   20  30      10 - 20
14 Rửa xích-líp, tra dầu     xe   20  30      5 - 10 
15

Vệ sinh phanh - vành trước hoặc sau 

( trường hợp phanh kêu: két két ... )

   bánh   20  30     10 - 15

Sản phẩm nổi bật

Sản phẩm giảm giá

 Đăng ký báo giá